Retur och återbetalningspolicy

När du köper eller leasar  din bil via vår hemsida har du enligt Lagen om Distansavtal rätt att ångra ditt köp.

Denna ångerfrist gäller i 14 dagar från det att du mottagit bilen. Om du vill utnyttja din ångerrätt skall du meddela detta via mail till stockholm@suzuki.se. Du ska i meddelandet ange

  • Namn, adress telefonnummer
  • Bilens registreringsnummer

Vidare kan Kunden meddela att denne avser att använda sin ångerrätt genom att använda sig av den blankett som återfinns här.
Vid utövandet av ångerrätten ansvarar du som kund för att returnera bilen till säljarens lokaler inom 14 dagar från meddelandet om ångrat köp nått säljaren.

Om du utövar din ångerrätt kommer säljaren att betala tillbaka det belopp som du betalt för bilen med avdrag för den värdeminskning som skett. Utbetalningen ska ske snarast dock senast 14 dagar från det datum då säljaren mottog ditt meddelande om ditt utövande av ångerrätten.

Om du finansierar ditt köp med billån eller privatleasing ska du även kontakta banken, se DNB's särskilda villkor vid distansavtal här.

Faktorer som påverkar värdeminskningsavdraget:

  • Körsträcka debiteras med 30 kronor/ mil
  • Administrativa kostnader för iordningsställande av bilen 7% av listpris
  • Säljaren har rätt att göra avdrag om bilens interiör och/eller exteriör inte är i nybilsskick

Se leveransvillkor i sin helhet